Problem eller står du i begrepp att byta bil?

Gör en bildiagnos hos oss och säkerställ att inga fel registrerats av bilens elektroniska system. Vi använder oss av Autocom och Bosch, samma system som Bilprovningen.

Tags: , ,

Comments are closed.